Andrea Linhartová Palánová

Andrea Palanová

Vystudovala Podnikohospodářskou fakultu se zaměřením na personální management na ESMA Barcelona; také absolvovala CIMA – A v marketingu na ICV v Praze. Vystudovala soukromou obchodní a manažerskou školu se zaměřením na ekonomii, marketing a aplikova­nou psychologii. Před tím studovala Ekonomiku a řízení staveb na ČVUT. Získala certifikaci na Hoganovy assessment metody u Assessment Systems; je certi­fikovaným Results koučem a je presidentkou ICF (International Coach Federation).
Její téměř dvacetile­tá praxe z prostředí businessu, kde zastávala manažerské role v oblastech HR, marketingu a komunikace ve společnostech jako např. Vodafone, Big Bridge Productions a Sun Microsystems zahrnuje také zkušenosti ze založení a vedení firem Limma Travel a IT Global Source, které spoluzaložila.
V současnosti se věnuje personálnímu poradenství a koučování se zaměřením na business koučing, interkulturní integrace, personální a kariérový rozvoj, organizační rozvoj a talent management.
Ve svém volném čase ráda hraje tenis, golf, lyžuje, cestuje a fotografuje. Zajímá se o moderní umění. Hovoří anglicky, italsky, španělsky a rusky.