Eliška Hašková Coolidge

Eliška Hašková Coolidge

Eliška Hašková Coolidge se narodila v Praze ve významné české bankovní rodině. V roce 1949 utekla přes hranice s maminkou a bratrem a v roce 1950 odletěla za svým otcem, který byl nucen zůstat v USA, kde byl v únoru 1948 na služební cestě. Právě tam paní Eliška započala životní pouť vzdělání a úspěchů. Svou kariéru začala nástupem na prestižní Georgetown University School of Foreign Service v roce 1959. Obor diplomacie vystudovala s vyznamenáním. Profesní kariéru zahájila v Bílém domě, kde pracovala jako zvláštní asistentka pěti amerických prezidentů. Založila a řídila Kancelář prezidentských zpráv. V roce 1980 se stala náměstkyní šéfa protokolu Spojených států a později pracovala jako zástupce vedoucího Americké mise v Organizaci amerických států. I v Americe ale zůstala Češkou, i když se do rodné země mohla vrátit až po dlouhých čtyřiceti letech. Dnes prostřednictvím své agentury Coolidge Consulting Services napomáhá společenským i podnikatelským kontaktům mezi Českou republikou a USA a poskytuje poradenství v otázkách personalistiky, public relations, gastronomie a turistiky. V neposlední řadě se zabývá výukou, uměním a managementem společenského chování a diplomatického protokolu. Paní Eliška získala ocenění Významná Češka v zahraničí a hovoří pěti jazyky.