Pavla Kalousová

Pavla Kalousová

se narodila v Plzni. Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze a obor starožitnictví a dějiny umění na Rudolfínské akademii v Praze. Od devadesátých let se stala spolumajitelkou polygrafické firmy, dále působila jako vedoucí odboru životního prostředí a později vedla Obchodní a reklamní oddělení Divadla J. K. Tyla v Plzni pod vedením doc. Jana Buriana. Je kurátorkou několika výstav mezi jinými výstavy „Divadelní kostýmy – od myšlenky k realizaci“ či výstavy „Na scénu!“ mapující vývoj scénografie plzeňského divadla za posledních sto let. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Praze vytvořila rozsáhlou badatelskou práci na téma Kuchyně a stolničení na šlechtických sídlech od renesance do poloviny 20. století, která byla zpracována do knižní podoby pro veřejnost. Je zakládající členkou Friends of the National Museum of Women in the Arts a od roku 2015 předsedkyní představenstva.