Bez Vás to nejde

NMWA ČR, o.s. je nevýdělečnou, neziskovovou organizací, a proto musíme pro naplnění naší myšlenky hledat způsoby a možnosti získání finančních zdrojů. Nezříkáme se však ani jiné formy pomoci, která nám pomůže při fungování našeho sdružení. Šíře našich aktivit se pak odvíjí od velkorysosti podpory, jaké se nám od vás, přátel umění, dostává.

I v budoucnu bychom proto rádi jako dosud připravovali zajímavé aktivity, které by se staly významnou kulturní událostí. Jejich realizace jsou však velice nákladné. Právě členové Kruhu Přátel nám významně pomáhají podpořit naše aktivity a pomáhají českým ženám - umělkyním otevírat dveře do světa umění. Bude nám ctí, pokud se i Vy stanete členem Kruhu Přátel a podpoříte tak NMWA ČR, o.s. a jeho aktivity.

Přispějte nám

partner NMWA

Je společnost nebo osobnost, která přispěje na činnost sdružení v jakékoliv výši.

Finanční dar lze rozložit na období tří let.

Partner NMWA bude uveden na tištěných materiálech souvisejících s činností sdružení, jako jsou pozvánky, katalogy, knihy, www stránky, informační brožury, atd.

Partner NMWA obdrží na každou oficiální akci sdružení VIP pozvánky dle dohody.

Finanční dar může být specifikován na vybraný projekt, např. koncert, výstava, monografie, katalog, podpora konkrétní umělkyně apod.

Partneři NMWA budou uvedeni na všech tištěných materiálech zvoleného projektu.

Přispějte nám

staňte se členem kruhu přátel

Jak se stát členem Kruhu Přátel? Jednoduše!

  1. vyplňte formulář a pošlete jej na emailovou adresu: info@nmwa.cz
  2. uhraďte poplatek za členství převodem na účet
    19-58 18 400 257/0100
    v minimální hodnotě 1.000 Kč.
  3. potvrzení o platbě Vám bude zasláno emailem.

Členství v Kruhu přátel je rovněž možné věnovat jako dárek Vašim přátelům. Do přihlášky stačí připsat adresu, na kterou si přejete zaslat dárkový certifikát a přihlášku nadepsat "Dar".

-->Stante se clenem/kou

Podpořte nás

Kruh přátel sdružuje příznivce českého ženského umění. Vstupem mezi Kruh přátel získáte řadu různých výhod a bonusů. Přínos pro členy Kruhu Přátel spočívá v možnosti účasti na přednáškách, odborných výkladech k vybraným výstavám a dalších aktivitách, o nichž jsou členové pravidelně informováni.
Členské příspěvky využíváme výhradně pro uskutečňování záměrů uvedených ve stanovách, jejichž znění je uvedeno na našich stránkách. Pomohou nám také při přípravě ostatních programů, jako je účast na mezinárodním projektu Women to Watch, zařazení českých umělkyň do databaze Clara, které dlouhodobě vytváříme ve spolupráci s naší mateřskou organizací ve Washington D.C. Uvítáme take vaší pomoc při organizování akcí na podporu umělkyň v rámci charitativních projektů.

Pomozte nám