ŽENY V UMĚNÍ

V 21. století si již těžko dovedeme představit, že ženy neměly stejné postavení jako muži. Projdeme-li si pozorně jakékoli muzeum či galerii se staršími exponáty, zjistíme, že ženská umělecká díla jsou zastoupena ve sbírkách jen zřídka. Čím hlouběji postupujeme po ose času, tím vzácnější je možné naleznout dílo stvořené ženou. Období renesance i baroka je toho typickým příkladem. Přestože ženy-umělkyně tvořily, nemohla být jejich práce oficiálně vystavena. Nejčastěji ženy pracovaly v malířských dílnách svých otců. Pomáhaly nejen při přípravě barev, ale patřily také do týmů malířů, kde se podílely na ztvárnění celých obrazových kompozic. Malovaly však i obrazy samostatně, jejich práce byly ve výjimečných příkladech jimi signovány.

Tato stránka je věnována ženám - umělkyním minulým i současným, osobnostem, které obohatily umělecký svět z nejrůznějších úhlů pohledu.

Patronka spolku sv. Anežka Česká

Sv. Anežka Česká

Osobnosti ženského umění

Augusta Nekolová

kreslířka, grafička, malířka, ilustrátorka

* 7. 7. 1890 Jablonná (Benešov)

† 15. 9. 1919 Kutná Hora

Augusta Nekolová, Autoportrét, olej na plátně, Galerie GASK

Mezi obrazy středočeské galerie GASK je i nenápadný autoportrét Augusty Nekolové, ženy se silným životním příběhem. Augusta se narodila v rodině nadlesního Františka Nekoly jako předposlední, deváté dítě. Rodiče podporovali své potomky ve vzdělání a poté, co se u děvčátka projevila schopnost vyjádřit se pomocí drobných kreseb, bylo rozhodnuto o její další životní cestě. V roce 1904 začala studovat na Všeobecné škole dámského kreslení při Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Podmínky pro takto nadané dívky nebyly vůbec jednoduché. Přesto se dokázala postavit realitě čelem, pro své cíle i obětovala osobní život a uzavřela formální sňatek s Jaroslavem Jarešem. Během své tvorby pobývala též v Krušovicích u Václava Rabase.

Autorčiny obrazy jsou malované v duchu vlasteneckého tradicionalismu. Jsou plné lásky, touhy, bolesti. Ve věku 29 let se nakazila tuberkulózou, které podlehla.