Naše cíle

Cílem činnosti spolku je organizovat, řídit a rozvíjet různé formy aktivit směřujících k naplnění poslání spolku, zejména:

  • podporovat a rozvíjet výtvarnou tvorbu českých umělkyň a umělkyň žijících a tvořících na území ČR
  • prosazovat tvorbu žen v širším měřítku a vyzdvihovat jejich význam po kulturní dění a prezentaci země
  • sdružovat umělkyně
  • stimulovat zájem o uměleckou tvorbu českých žen na domácím i mezinárodním poli
  • organizovat vernisáže, tématické přednášky, kulturní programy atd., určené nejen pro odborné publikum, ale také pro širší veřejnost

Kdo jsme

Friends of the National Museum of Women in the Arts, Czech Republic z.s. je českým centrem pro podporu, propagaci a zviditelnění žen – umělkyň. Jeho zakladatelky se tak rozhodly iniciovat a napomáhat rozvíjet speciální umělecké projekty a podporovat šíření informací o umělkyních, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Ve své činnosti tak navazuje na aktivity National Museum of Women in the Arts sídlícího ve Washingtonu, D.C. v USA, k jehož odkazu se hlásí. Proto je jednou z priorit aktivně spolupracovat s centrálou v USA, která vedle řady zajímavých aktivit (např. vzdělávací programy, odborné kurzy, výměnné stáže pro umělkyně, atd.) v současné době pracuje na jedinečném projektu mezinárodní databáze sdružující umělkyně z celého světa. Vzniká tak příležitost pro ženy působící ve všech oblastech umění na území ČR začlenit se do této databáze, zviditelnit svou tvorbu na celosvětové úrovni a navázat mnoho zajímavých kontaktů. Další spolky existují v Paříži, Londýně, Madridu, Římě a Florencii.

Zakládajícími členkami byly: Jitka Štechmilerová, Eliška Hašková Coolidge, Iva Drebitko, Pavla Kalousová, Marilyn Wyatt, Maya Lukas, Jitka Seitlová, Alena Venhodová, Leny Aardse, Helena Kroftová Leisztner, Kateřina Krylová, Petra Caineová, Eva Karníková, Lenka Dušková, Pavlína Jirmannová, Eva Čejková, Olga Přibylová, Diane Holt.

Statut: Zapsaný spolek registrovaný pod identifikačním číslem 22663894
Výbor asociace: struktura výkonného výboru
Datum registrace: 12. července 2007
Stanovy: Stanovy Friends of NMWA v pdf (187 kB)
Výbor občanského sdružení: prezident:
Helena Kroftová Leisztner

víceprezident:
Iva Drebitko

tajemník:
Vladimíra Václavíková

Členky

Seznam aktivních členek občanského sdružení:

Čestná členka:

  • Eliška Hašková Coolidge – zakladatelka a emeritní členka
  • Catherine Cabaniss – manželka bývalého velvyslance USA v ČR